Malá zvířata

Klinika specializovaná na choroby malých zvířat

Cukrovka u psů a koček

 • Diabetes mellitus

  Možná, že jste byli šokováni, když jste se dozvěděli, že Váš čtyřnohý kamarád trpí diabetem. Ale naštěstí dnes lze diabetes psů a koček úspěšně léčit, přestože to vyžaduje mnoho pozornosti a dennodenní péči.  Co je to diabetes?

  V průběhu trávení je potrava rozkládana na jednotlivé složky, které mohou být využity tělem: škroby jsou rozkládany na různe cukry, z nichž je nejdůležitější glukóza. Glukóza se vstřebává ze střev do krve a tím zajišťuje energii pro celé tělo. Buňky mohou přijmout glukózu jedině tehdy, když tuto reakci spustí inzulín. Pokud je nedostatek inzulínu, zůstává velké množství glukózy v krvi a vzniká stav, který se nazývá diabetes mellitus.V zásadě je tedy diabetes nedostatek inzulínu, ale v některých případech vzniká z relativního nedostatku, který je způsoben nadprodukcí jiných hormonů, které působí proti inzulínu.  Může být Vaše zvíře vyléčeno z diabetu?

  Obecně vzato vyvolávající příčina diabetu nemůže být vyléčena. Ale když nastolíte pravidelný životní režim Vašeho zvířete a když je léčeno přípravkem Caninsulin, může vést normální a spokjený život.  Inzulín

  Inzulín je hormon, který u Vašeho zvířete udržuje normální koncentraci glukózy. Je produkován určitými buňkami žlázy zvané pankreas. U diabetického zvířete některé z těchto buněk nemohou produkovat dostatečné množství inzulínu a některé nejsou schopny jej produkovat vůbec. Tato nerovnováha je nejčastější u starších fen a kastrovaných kocourů. Ale diabetes můžeme pozorovat i u mladých psů. Některá plemena k tomu mají vrozené sklony.  Co se děje při diabetu a které příznaky se projeují?

  Když krev obsahuje nezvykle vysokou koncentraci glukózy, která překročí tzv. ledvinový práh, ledviny začnou vylučovat glukózu do moči, tzn. že je potřeba zvýšit obsah tekutin a z toho plyne, že pacient víc pije a močí. Protože glukóza je důležitý zdroj energie a je ztrácena a vylučována, Vaše zvíře víc přijíma potravu, ale přesto ztrácí váhu. Při tomto stavu dochází k pošozování srsti a zvíře se většinou odbarvuje.  Nejčastější příznaky diabetu jsou:

   1. Vaše zvíře příliš pije.
   2. Vaše zvíře velmi často močí.
   3. Vaše zvíře příliš jí.
   4. Přesto ztrácí na váze.
   5. Stav srsti Vašeho zvířete se zhoršuje.


  Diagnóza

  Popsané příznaky určitě vzbuzují podezření na diabetes, ale samozřejmě se mohou projevovat i u jiných nemocí. Diagnóza se stává definitvní, pokud je glukóza nalezena v moči a zároveň je vysoká hladina glukózy v krvi. Zvýšená hladina glukózy v krvi naznačuje, že zvíře je postiženo diabetem.  Léčba

  Jiné hormony

  Ve fázi pohlavního cyklu, která následuje ihned po říji, vaječníky feny vylučují hormon, který se nazýva progesteron. Tento hormon může mít negativní vliv na účinky inzulínu. Abychom odstranil zdroj progesteronu, je u diabetické feny nezbytná kastrace. U koček je situace jiná: k potlačení diabetu kastrace potřeba není.  Léky používané k potlačení říje většinou obsahují hormony, které mají podobný účinek. Tyto přípravky by tedy neměli být u zvířat se sklonem k diabetu používány.  Podávání inzulínu

  Diabetes je způsoben nedostatkem inzulínu. Tomuto nedostatku se musí předejít v určitou dobu. Toho může být dosaženo podáním injekce Caninsulinu. Na první pohled se Vám to může zdát jako únavná rutina, ale za chvíli si zvyknete. Není to vůbec těžké a zabere to jen pár minut.  Protože rozsah nedostatku inzulínu není přesně znám, musí se vyzkoušet správná dávka. Denní dávka musí být přesně vyvážena tak, aby nedostatek inzulínu pokryla.  Počátek léčby Caninsulinem

  Veterinární lékař stanoví v závislosti na váze Vašeho zvířete počáteční množství inzulínu. V prvních dnech léčby veterinář sleduje účinky této dávky podle příznaků na Vašem zvířeti, podle hladiny glukózy v krvi a přítomnosti glukózy v moči. Na základě výsledků tohoto šetření ještě upraví dávku a dále sleduje zvíře až do doby, kdy je vyvážena přesná dávka. V průběhu počátečního štádia může veterinář považovat za nezbytné, že odebere několik vzorků krve v průběhu 24 hodin, anebo odebere jen jeden vzorek hodinu před druhým jídlem, které je zvířeti podáváno. Jakmile byla jednou léčba Caninsulinu nastavena, Vaše zvíře se rychle stabilizuje, zlepší se jeho srst a sníží se potřeba močit a pít.  Léčba a sledovaní

  Po té, co je Vaše zvíře stabilizováno, veterinární lékař Vám ukáže, jak se nasaje inzulín z lékovky, jak se podává injekce, jakým způsobem sledujete hladinu glukózy v krvi Vašeho zvířete.  Jakmile se to jednou naučíte, veterinární lékař váas vybaví vším, co potřebujete, abyste se mohli o Vaše zvířátko starat doma.  U této léčby je důležité, že sledujete hladiny glukózy pravidelně. Provádí se to jedním ze dvou způsobů: buď měříte hladinu v krvi samotné anebo kontrolujete moč.  Sledování hladiny glukózy v krvi je jasně přesnější cesta vyhodnocení průběhu léčby. Nejideálnější je vzít vzorek pozdě odpoledne, krátce před tím než je zvířeti podána potrava.  Kontrola přítomnosti glukózy v moči je druhou možností. Ale to není tak přesné jako měření hladiny glukózy v krvi.  Tento test se provádí ponořením indikačního papírku do moči a pozorováním barevné změny. Pravidělné vyšetření zůstává nezbytné, protože potřeba Caninsulinu se může změnit. Tehdy může být upraveno nastavení denní dávky. Jakmile je jednou Vaše zvíře na správné udržovací dávce, pak může vést úplně normální život.  Odebírání vzorku moči u psů

   1. Při venčení mějte psa na vodítku tak, aby byl v dosahu, když močí.
   2. Naberte vzorek moči, naberte na lžíci či do kelímku
   3. Namočte speciální testační proužek do moče a jemně ho oklepejte. Po půl minutě porovnejte barevnou změnu proužku se stupnicí na obalu.


  Odebírání moči u kočky

   1. Držte kočku uvnitř v bytě.
   2. Pořádně vyčistěte krabici a vypláchněte jí dostatečným množstvým vody.
   3. Naplňte krabici malými kousky papíru, novin nebo speciální odběr. Sadou na odběr moči, pak odeberte moč.
   4. Namočte speciální testační proužek do moče a jemně ho oklepejte. Po půl minutě porovnejte barevnou změnu proužku se stupnicí na obalu.


  Potrava

  Protože denní dávka insulinu je nastavena tak, aby pokryla denní spotřebu energie (glukózy) Vašeho zvířete, je pravidelnost krmení základním požadavkem. Vaše zvíře tedy musí být krmeno ve stejný čas stejným množstvým. Domluvte se s veterinářem na výběru komerční nízkouhlohydrátové vysokovláknité diety.  Psi

  Caninsulín je složen tak, že po té, co je zvířeti podán, dochází ke dvěma vrcholům účinku inzulínu. Z toho důvodu musí být psi krmení 2x denne. Aby bylo dosaženo uniformní diety, dává se přednost použití komerčních diet. Prestože to je lákavé, nikdy nedávejte vašemu zvířeti žádné pamlsky. To samozřejmě vyžaduje spolupráci s celou rodinou i přáteli.  Kočky

  Režim, který je používán u psů, je taktéž použitelný i u koček, ale existuje několik rozdílů: Kočky někdy odmítají změnu diety. Pokud je to i případ Vaší kočky, je lepší zůstat u staré diety. Některé kočky jsou zvyklé, že jí malé množství potravy v průběhu celého dne. Jestliže je Vaše kočka na tento režim dopravdy zvyklá, je lepší jej neměnit. Pokud mají nadváhu, jak psi, tak i kočky, je potřeba je převést na dietu, která jim postupně váhu sníží.  Pohyb

  Množství pohybu, které se Vašemu zvířeti dostává, by také mělo zůstat nezměněno. Pokud zvíře najdenou použije mnoho energie, pak samozřejmě spálí mnoho glukózy. To může neočekávaně vyústit ve snížení hladiny cukru v krvi, ponechá si tak málo aliva použitelného pro mozek, že zvíře může dokonce ztratit vědomí. Pokud se toto stane, musíte okamžitě podat glukózu.  Další vývoj onemocnění

  Jakmile se jednou dávka inzulínu stabilizuje, většina zvířat je schopna vést normální život. Navíc předpokládaná délka života psů a koček léčených inzulínem se považuje ze téměř stejnou jako u normálních zdravých zvířat.  Nezvykle nízké hladiny inzulínu v krvi

  Nejdůležitější komplikací je nadměrné snížení hladiny glukózy v krvi.   1. pokud zvíře dostalo normální dávku inzulinu, ale nesnědlo svojí dávku krmiva ( proto je lepší injekci dávat těsně po ranním krmení a sní-li toho pacient méně, dávka inzulínu se sníží také )
   2. pokud zvíře bylo mimořádně aktivní a pohybem spotřebovalo hodně glukózy
   3. pokud dávka inzulinu byla pro zvíře vysoká.


  Jestliže je hladina glukózy příliš nízká, mozku se nedostává dostatek paliva (glukózy). To může vést až k potenciálně fatální situaci a je tudíž nutné, abychom byli schopni rozeznat příznaky.  Příznaky nedostatku glukózy v krvi :   • neklid,
   • chvění,
   • nezvyklé chování
   • svalové záškuby,
   • bezvědomí.

  První pomoc:

   1. Okamžitě podejte jídlo
   2. Jestliže zvíře jídlo odmítá, podejte mu rychle roztok glukózy (z práškového glukózového cukru a vody) : 1g glukózy na 1kg hmotnosti zvířete
   3. Není li zvíře schopno polykat, vetřete práškový cukr do dásní a pod jazyk
   4. Jakmile nastane zlepšení, podejte potravu, při zhoršování navštivte veterináře.
   5. Pokud se zhorší stav Vašeho zvířete, okamžitě volejte veterináře.


  Potřebné vybavení:

   1. inzulin pro psy uchovávaný v chladničce
   2. stříkačky inzulinky a jehly
   3. testační papírky na určení hladiny glukózy v moči
   4. glukózu, nebo roztok glukózy
   5. kompletní granulovanou (komerční)stravu.


  I když se Vám léčba cukrovky u psa a kočky může zdát složitá, pracná nebo drahá, je to jen otázka zvyku a praxe. Výsledkem bude prodloužený a spokojený život Vašeho čtyřnohého přítele. Jakmile se jednou postup naučíte, zjistíte, že je mnohem snazší, než se na první pohled zdálo.  Píchání injekce:

   • injekce inzulínu se dává pod volnou kůži na hřbetě či na trupu
   • místo vpichu napřed vydezinfikujeme (Ajatin, Desident spray, ... )
   • jednou rukou kůži mírným tahem oddálíme od těla, až se utvoří kožní řasa
   • do podkožního prostoru pod řasou píchneme injekční jehlu a ze stříkačky podáme přesně odměřené množství inzulínu
   • zákrok vyžaduje cvik. Proto si ho nechte předvést veterinárním lékařem a jednou či dvakrát injekci podávejte pod jeho dohledem.